Wat is een converteerbare lening?

Bij G-Force kiezen we voor een converteerbare lening als investeringsvorm. We kiezen hiervoor, omdat het een ‘light’ variant is in investeringsland. Als startup founder raak je niet direct je eigenaarschap kwijt. Dat scheelt dus een heel circus bij de notaris, omdat we het nog niet gaan hebben over aandelen en bedrijfswaardering. Hierdoor is de converteerbare lening  wat ons betreft(vooral in vroege fase), de meest startup vriendelijke vorm van investeren.

Zo werkt het

Een converteerbare lening is een lening die je als startup in de eerste 2 of 3 jaar niet hoeft af te lossen. De investeerder leent een geldbedrag aan de startup, hier staat een rentepercentage tegenover. De lening kan na de aflossingsvrije periode omgezet (geconverteerd) worden in aandelen. In feite wordt er met de opgebouwde schuld aandelen gekocht.

De startup heeft in deze vorm tijdens de aflossingsvrije periode tijd om het business model op gang te krijgen en cashflow te genereren. Het vertrouwen (en de kapitaalinjectie) van de investeerder worden beloond; de investeerder mag met vooraf afgesproken korting aandelen kopen.

Wat staat er in de overeenkomst?

De startup en de investeerder maken een overeenkomst voor de converteerbare lening. In de overeenkomst staat het volgende beschreven:

  • de hoogte van de lening

  • het rentepercentage

  • de conversieperiode c.q. -moment

  • het kortingspercentage

  • de ‘waarde-CAP’

Het kortingspercentage is de korting die de investeerder ontvangt, als hij de lening converteert en daarmee aandelen koopt van de startup. Dankzij dit kortingspercentage kan de investeerder voordeliger aandelen verkrijgen dan andere investeerders.

De CAP geeft de maximale bedrijfswaardering aan. In de leenovereenkomst leg je vast hoe hoog deze ‘CAP’ is. Op deze manier weet de investeerder zeker dat hij een minimum percentage van de aandelen kan krijgen.

Wat gebeurt er als de startup mislukt?

Hoe mooi de plannen ook waren, hoe goed het team ook was, de kans is altijd aanwezig dat een startup mislukt. Dit is een risico voor de investeerders én voor de startup founders. Voor de ondernemer is het belangrijk om te weten dat ze niet hoofdelijk tekenen voor de converteerbare lening.

Bij een mislukt avontuur is de startup weinig tot niks waard, de investeerder kan dan twee dingen doen: het verlies nemen of de lening converteren. In het eerste geval is de investeerder zijn geld kwijt en in het tweede geval neemt hij de startup of het IP (grotendeels) over. Immers, de startup is door de schulden en verliesgevendheid waarschijnlijk minder waard dan de converteerbare lening.

Wat gebeurt er als de startup succesvol wordt?

Als de startup succesvol wordt, dan converteert de investeerder de lening. Op deze manier krijgt hij tegen gunstige voorwaarden aandelen in het bedrijf, op deze manier wordt het vertrouwen en de vroege fase financiering beloond.

Verdiep jezelf voordat je een verplichting aan gaat

Je kent de reclame. Geld lenen kost geld. Verdiep jezelf daarom goed in de converteerbare lening: past dit bij jou en bij je bedrijf? Op welke manier helpt het je verder? En kan je de consequenties overzien? Er staan een hoop artikelen online waar nog dieper ingegaan wordt op de converteerbare lening. Gun jezelf de tijd om dit goed door te lezen.


Marco-de-Jong.jpeg

Pitch je startup

Stuur je pitch naar G-Force, dit is onze eerste stap in het investeringstraject. De meest veelbelovende startups nodigen we uit voor een nadere kennismaking.